Inschrijven

Met onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor een training.

Meedoen aan trainingen en cursussen is geheel op eigen risico. Hondenjachtclub Steady is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade aan u, uw hond, uw eigendommen of derden in welke vorm dan ook. Alle deelnemers dienen te beschikken over een WA-verzekering. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leiding van Hondenjachtclub Steady. Deze beslissing is bindend.